HANEN

Hanen som står bak Gardsmathanen - en landsdekkende bransje- og markedsorganisasjon for virksomheter innen bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske i Norge. 

Medlemsbedriftene går igjennom en godkjenningsordning for å bli medlem. Verdigrunnlagene som bæres av Gardsmathanen er: 

Omtanke - Vise omtanke for enkeltmennesket og ansvarlighet overfor natur og miljø. 

Kultur - Formidler kultur gjennom lokal historie og egenart. 

 Opplevelse - Stå for opplevelser som påvirker alle sansene våre.


Hanen